Wanneer zijn de schoolvakanties in Nederland


De schoolvakanties in Nederland zijn ingedeeld per regio en verschillen ook nog per type onderwijs, basis- of voortgezet onderwijs.
We onderscheiden de regio's Noord, Midden en Zuid.
Voor een overzicht van de vakanties in de verschillende regio's raadpleeg de opgave van de rijks overheid: 

Copyright © Anna en Willem van Slobbe Stichting